Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-02.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • - Nie wszystkie pliki ( format pdf. i inne ) są dostępne cyfrowo.
 • - Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • - Może brakować list nieuporządkowanych i uporządkowanych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://wave.webaim.org/report#/http://www.bip.cuw-mg.pl/

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ' / '.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Szewczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 547 47 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzi jedno wejście z drzwiami przeszklonymi od ulicy Kobylińskiej 33.
- Biura Centrum Usług Wspólnych znajdują się na drugim piętrze - schody posiadają poręcz po jednej stronie. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 •  

  Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
  Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021 r. pdf 104.64 KB Joanna Durczewska
  Raport pdf 60.26 KB Joanna Durczewska
  Opis zmian Data Osoba Porównaj
  Artykuł został utworzony. poniedziałek, 29 marzec 2021 07:48 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony.
  Dodane załączniki
  poniedziałek, 29 marzec 2021 07:58 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:05 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. piątek, 01 kwiecień 2022 06:44 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2023 09:55 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2023 11:59 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2023 12:37 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2023 12:38 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2023 12:39 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:42 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:47 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:48 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:49 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:51 Joanna Durczewska
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:54 Joanna Durczewska